Zapraszamy na historyczne widowisko w Rosówku z okazji 71. rocznicy zakończenia walk o ziemię Szczecińską.

21 kwietnia 2016 In Pokazy pirotechniczne - pokazy sztucznych ogni w Szczecinie